Regels inschrijven bij baanselectie wedstrijden

 • Baanselectiewedstrijden zijn alleen bedoeld voor rijder(st)ers met ijsfaciliteiten.
 • Leden baanselectie en c-selectie zijn altijd geplaatst.
 • Inschrijven voor een baanselectie wedstrijd tot dinsdag 23.59 uur voorafgaande aan de betreffende wedstrijd.
 • Bij het inschrijven dient men het KNSB relatie nummer op te geven en de voorkeursafstand(en).
 • Afmelden voor een baanselectie wedstrijd:
  • Tot de sluitingsdatum van de inschrijving via de inschrijfsite
  • Na de sluitingsdatum van de inschrijving, een E-mail naar:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • In geval van over-inschrijving heeft de wedstrijdorganisatie het recht om het deelnemersveld terug te brengen, of de afstanden te wijzigen, tot wat de wedstrijdorganisatie haalbaar acht.
 • Indien er ruimte is in het wedstrijdprogramma, dan zullen de STG’s hiervan op de hoogte worden gebracht. Zij kunnen dan alsnog rijd(st)ers (vanaf junioren C) zonder ijsfaciliteiten inschrijven.
 • In geval van overschrijding van de inschrijvingen heeft de wedstrijdorganisatie het recht de afstanden te wijzigen.